Svært viktig med gode dekk

I et land som Norge er det svært viktig at man har gode bildekk som egner seg for kjøring på norske bilveier. Vær- og føreforholdene varierer svært mye, og i løpet av et år har vi både snø, sludd, regn, isdekke og tørre sommerveier. Det sier seg selv at det er en forutsetning for bilens kjøreegenskaper og for kjøreopplevelsen at bildekkene ligger godt på veien under alle slags ulike kjøreforhold, og dette gjelder spesielt i et land som Norge.

Det første som er avgjørende, er selvsagt hvilken årstid det er. Du trenger gode sommerdekk om sommeren, og gode vinterdekk om vinteren. I tillegg har du valget om du vil kjøre med piggdekk eller piggfrie dekk, og dette varierer ut fra hvor i landet du bor og hvilket kjøremønster du har. Kjører du mest i byen, er piggfrie dekk det beste valget, men om du bor på bygda eller kjører mye i fjellstrøkene, vil piggdekk være det eneste alternativet som bevarer sikkerheten optimalt. Det finnes også egne regler for piggdekk i de største byene i Norge, og i noen byer vil du måtte betale en piggdekkavgift for å kjøre i byen med piggdekk. Hvis du bruker bilen mest i grisgrendte strøk og bare er en tur i en av disse byene av og til, vil det likevel være verdt piggdekkavgiften en sjelden gang hvis du ellers trenger piggdekk for å få optimal sikkerhet på de veiene der du vanligvis kjører.

Våt eller torr veibane

På en våt veibane vil bremselengden være lenger med slitte dekk enn med nye dekk. Det vil si at du må være enda mer oppmerksom på bremselengder når det regner, sludder eller er tåke. Bremselengden er tre ganger lenger på våt veibane enn på tørr veibane, og hvis dekkene er slitte, vil det også være mye større sjans for at du får vannplaning hvis det ligger mye vann på veien. Derfor er det god grunn til å ha dekk med god mønsterdybde på bilen i Norge, ettersom risikoen med slitte dekk er mye større enn med nye dekk. Mønster og mønsterdybde på dekkene vil være med på å avgjøre hvordan bilen oppfører seg, for eksempel på våt veibane. Bildekk med god mønsterdybde er utviklet for å føre vann i veibanen bort fra dekkene via mønsteret i dekket, men hvis mønsteret er slitt bort, mister dekkene denne funksjonen.

Dekkene på bilen har alt å si for kjørekomforten, også på tørr veibane. Du bør kontrollere mønsterdybden og dekktrykket jevnlig, slik at dekkene tåler den belastningen de er ment å tåle. Når dekkene begynner å bli slitt, tåler de mindre, og bilen endrer kjøreegenskaper. Du kan også velge dekk som gir lav dekkstøy og minst mulig vibrasjon, slik at du får en best mulig kjørekomfort på lange strekninger. Hvis du velger de optimale dekkene for din bil og ditt kjøremønster, vil du også oppleve at drivstofforbruket blir så lavt som mulig. Gode dekk vil altså avgjøre både veigrepet, sikkerheten, kjørekomforten og økonomien.